ŘEŠENÍ S PRAKTICKÝM DOPADEM

Dodáváme řešení orientovaná na výsledek, u kterých s vámi sdílíme jak risk, tak zisk. Proto jsme motivováni k vytváření inovativních a praktických řešení, která maximalizují výsledek a minimalizují čas k jejich dosažení.

Váš úspěch je i náš úspěch.

JEDNA SPOLEČNOST, VÍCE ŘEŠENÍ

Díky dlouholetým zkušenostem v poskytování komplexních řešení jsme schopni poradit si s jakoukoliv výzvou v oblasti lidských zdrojů. Ať už řešení spočívá ve strategickém sladění lidských zdrojů s cíli podniku, nalezení nových zdrojů talentů, nebo outsourcingu celých procesů. Poskytujeme taková řešení, která vám umožní dosáhnout obchodního úspěchu a zvýšit vaši konkurenceschopnost.

GLOBÁLNÍ POKRYTÍ, LOKÁLNÍ ODBORNOST

Téměř 3900 poboček ve více než 80 zemích a regionech tvoří naši unikátní globální síť. Díky této síti máme dokonalý přehled o globálních trendech v oblasti lidských zdrojů a zkušenosti z regionálních trhů práce. Globální perspektiva a detailní znalosti regionů nám umožní poskytovat inovativní a účinná řešení na míru, která pokrývají personální potřeby kdekoli na světě.

SPRÁVNÉ ŘEŠENÍ

Vytvoříme s vámi silné partnerství založené na pochopení oblasti vašeho podnikání a potřeb v oblasti lidských zdrojů. Prostřednictvím této spolupráce vám můžeme navrhnout řadu inovativních řešení šitých na míru, realizovat je dle vašich obchodních cílů, a tím dosáhnout požadovaného výsledku.

KREATIVITA V PRAXI

Jako lídr s dlouholetou praxí v oboru, který provádí řadu celosvětových průzkumů trhu práce a implementuje řešení v oblasti lidských zdrojů, máme jedinečný přehled ve světě práce. Díky našim zkušenostem a v praxi prověřeným a osvědčeným postupům jsme schopni navrhovat inovativní řešení, která mají rychlý a praktický dopad na váš podnik.

Managed Service Provider

OPTIMALIZACE AGENTURNÍCH ZAMĚSTNANCŮ

Managed Service Provider je služba, která zahrnuje převzetí kompletního řízení organizace a řízení agenturních zaměstnanců. Obvykle v pozici Master Vendor zajišťujeme koordinaci všech dodavatelů agenturních zaměstnanců. Řídíme distribuci objednávek jako „single point of billing” a zajišťujeme transparentnost, předvídatelnost a výkon, jaký očekáváte. Náš program, zaměřený na kvalitu a efektivitu procesu, a šíře našich služeb s globálním dopadem z nás dělá největšího a nejrespektovanějšího poskytovatele těchto služeb.

Recruitment Process Outsourcing

NOVÉ PŘÍSTUPY VE VYHLEDÁVÁNÍ TALENTŮ

Recruitment Process Outsourcing je služba, která se zaměřuje na dočasné nebo trvalé převzetí části nebo celého náborového procesu klienta. Aktivity zpravidla zahrnují plánování lidských zdrojů, náborovou strategii, vyhledání a screening uchazečů, výběr a testování kandidátů, management pohovorů, zpracování pracovněprávních dokumentů a aktivity spojené s nástupem nových zaměstnanců. Naše dlouholeté zkušenosti a znalosti v oblasti procesu náboru zaměstnanců vám umožní lepší plánování nákladů, efektivnější náborový proces a v neposlední řadě získání kvalitnějších zaměstnanců. To je důvod, proč jsme světovým lídrem v RPO – jak tvrdí naši klienti a výzkumné společnosti NelsonHall nebo Everest Research Institute.

Strategic Workforce Consulting

OBCHODNĚ ORIENTOVANÁ HR STRATEGIE

Strategic Workforce Consulting je poradenství zaměřené na strategii řízení lidských zdrojů. Globální perspektiva s detailní znalostí problematiky lidských zdrojů nám umožňuje poskytovat inovativní a účinná řešení podporující obchodní strategii klienta. Výsledkem je měřitelný akční plán, který bude mít prokazatelný přínos pro realizaci vaší strategie.

Talent Based Outsourcing

FLEXIBILITA A PRODUKTIVITA

Služba Talent Based Outsourcing spočívá v převzetí zodpovědnosti za management a výsledky celého provozu, jednotlivých procesů nebo služeb tak, abychom vám zajistili produktivitu, kterou potřebujete ve stále drsnějším
konkurenčním prostředí. Máme zkušenosti s outsourcingem kontaktních center, výrobních a logistických provozů, IT help desků, obchodních týmů a mnoha dalších oblastí. Využíváme více než 60 let zkušeností s vyhledáváním zaměstnanců, řízením a rozvojem talentů, abychom vám přinesli výsledky, které potřebujete k úspěchu.

Borderless Talent Solutions

GLOBÁLNÍ ZDROJ TALENTŮ

Borderless Talent Solutions umožňuje nábor poptávaných profilů v regionech, kde je jejich větší nabídka, a jejich přesun do oblastí s jejich nedostatkem. Díky globální síti ve více než 80 zemích světa, znalosti regionů a zkušenostem z lokálních náborů pracovníků můžeme našim klientům nabídnout talenty z celého světa.
Služba může zahrnovat nejenom nábor v zahraničí, ale také doplňkový servis, jako je podpora při relokaci, vízový servis či zajištění ubytování atp. Pro zajištění potřebných kandidátů můžeme tuto službu nabídnout jako samostatné řešení nebo může být dílčí součástí komplexního řešení ManpowerGroup.